CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

  • THÔNG TIN THÍ SINH

  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • Hộ khẩu thường trú (Điền thông tin đầy đủ như trong sổ hộ khẩu)

  • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ

  • Nơi tốt nghiệp

  • THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ (xét tuyển/trúng tuyển)

  • Tải lên giấy tờ xác thực
  • Hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (không bắt buộc)

Xin vui lòng chờ...